įtrupinti

įtrupinti
1 įtrùpinti tr. 1. SD185, SD392, R, , Sut, N, K, M, Š, LL274, NdŽ, 1 trupinant įbarstyti, įberti: Įtrùpink duonos paršeliams į geldą J. Pienan intrùpini duonos – ir čiupka Str. Vandenin indedi cukraus, duonos intrùpini – tai juodasiai gaidys (mutinys), ė kai pienan – tai baltasiai Prng. Vyšnių sutrydavo, duonos įtrùpydavo – toks mutinys, ir vadino vyšnaine Snt. Kad noriat, dar įtrùpinsiu sūrio Pc. Intrùpink teliokui bulbų Klt. Dabar pats turėjo išvalgyt, ką kitiems įtrupinęs buvo TP1880,36. | refl. tr. 1, Rod, Ds, Kp: Įsitrùpinu duonos į pieną K. Įsitrùpinęs giron duonos, bernas pavalgė ir išejo malkų pjautų Š. Duonos instrùpinau [v]andenin i pavalgiau Dglš. Aš į barščius įsitrùpinu duonos Mrj. ^ Kaip kas sau įsitrupina, taip turi ir išvalgyti I.Simon. Pats įsitrupino, pats tegu išsrebia I.Simon. 2. Mrs įpjaustyti: Intrùpyk batviniuosna nor kiek spirginių . Antrùpin' cibulių burokeliuos LzŽ. Intrùpini morkvių, zupę prabaltai – ot gerai! DrskŽ. Va dar svogūnuko intrùpysiu, tai bus kitas smokas Pv. Lapų intrùpini meičiokam, tai geriau ėda Dglš. Intrùpinu burokelį karvei ar ką Klt. | refl. tr.: Instrùpina cibulių tan skystimukan, pasisūdo, ir labai skanu Kpč. \ trupinti; aptrupinti; atitrupinti; įtrupinti; ištrupinti; nutrupinti; patrupinti; prasitrupinti; pritrupinti; raztrupinti; sutrupinti; pasutrupinti; užtrupinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • įtrupinti — įtrùpinti vksm. Į dubenė̃lį įtrùpino varškė̃s, uždėjo šáukštą grieti̇̀nės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptrupinti — 1 aptrùpinti tr. Š, NdŽ, DŽ1 1. K apibarstyti trupiniais: Vaikai visą stalą aptrùpino Pln. | refl.: Apsitrùpinai ėsdamas, parsibrauk kelius Krš. 2. aplupinėti, apdaužyti, apardyti: Kruša… apdaužė sienas, mūrus aptrupino IM1862,24. trupinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitrupinti — 1 atitrùpinti, atatrùpinti Š 1. tr. Š trupinant atskirti, atidalyti. | refl. tr. Š. 2. refl. tr. nusipjauti: Trupino boba batvinius ir atsitrupino nykštutį (ps.) Vlk. trupinti; aptrupinti; atitrupinti; įtrupinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištrupinti — 1 ištrùpinti NdŽ, DŽ1 1. tr. M, LL290 trupinant išbarstyti: Vaikai mažieji ne tiek suvalgė, kiek po aslą ištrupino Žem. Kiek ištrùpina duonelės vištums, kiek išvaro kiauliums! Krš. Anas ištrùpins [bandelę], trupinių pridirbs mašinoj Žl. Vaikas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutrupinti — 1 nutrùpinti tr. KI4, K, Š, DŽ, NdŽ; RtŽ, LL263 1. trupinant pabarstyti: Cibulio laiškų nutrùpina Škt. 2. trupinant pašalinti: Kalinys, nutrùpinęs duoną, rado suvyniotą mažą popierėlį NdŽ. ║ nudaužyti, nudaužti: Kas čia nutrùpino tą puodelio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasutrupinti — 1 pasutrùpinti (dial.) tr. papjaustyti: Pasutrùpino cibulių Ad. trupinti; aptrupinti; atitrupinti; įtrupinti; ištrupinti; nutrupinti; patrupinti; prasitrupinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patrupinti — 1 patrùpinti tr. 1. K, M, LL263, NdŽ, DŽ1, Jd, Ėr kiek trupinti: Vištoms duonos trupinti, patrùpinti KI717. Patrùpinsiu bulbų vištom Ktk. Eisiu ančiukams kiaušinį patrùpyt Jrb. Duonos patrùpino gi, skepeton surišė – tas [vaikas] valgo Rk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasitrupinti — 1 prasitrùpinti tr. maigant, gurinant prasikrapštyti, prasiardyti: Nekantri [ligonė], daug kur prasitrùpino gipsą Grd. trupinti; aptrupinti; atitrupinti; įtrupinti; ištrupinti; nutrupinti; patrupinti; prasitrupinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritrupinti — 1 pritrùpinti tr. K, NdŽ; SD185, LL94, Amb 1. Kpr, Mžš, JnšM, Pb, Pls, Dv trupinant kiek įberti į ką: Pritrùpina duonos [v]andenin, ažsaldo, ir itai čiūra LzŽ. Juka: kraujo, duonos pritrùpydavo, rūgštumo dėdavo Sdb. Vaikam, būdavo, arielkos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raztrupinti — 1 ×raztrùpinti (hibr.) žr. 1 sutrupinti 1: Raztrùpino vaikas duoną Aps. trupinti; aptrupinti; atitrupinti; įtrupinti; ištrupinti; nutrupinti; patrupinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”